Meet je emotionele intelligentie (EQ)

Emotionele intelligentie is een geheel van eigenschappen en vaardigheden, die je in staat stellen om bevredigend en succesvol om te gaan met je omgeving. Zo is je emotionele intelligentie bijvoorbeeld in grote mate bepalend voor je succes als leider in organisaties. Emotionele intelligentie ontwikkelt zich in de loop der jaren en kan ook worden verbeterd. Het meten van je Emotionele intelligentie is een vertrekpunt om je prestaties te verbeteren en optimale harmonie met je omgeving te bereiken.

De Bar-On Emotional Quotient - Inventory

Zoals IQ iets zegt over je cognitieve vaardigheden, zegt het EQ hoe het met je emotionele intelligentie is gesteld. Ik ben licentiehouder van de Bar-On EQ-i (Emotional Quotient Inventory). Deze test is een van de meest diepgaande EQ-tests die beschikbaar zijn. Hij is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Bar-On en voor Nederland bewerkt door de Universiteit Nijmegen. Het model is gebaseerd op meer dan 17 jaar wetenschappelijk onderzoek en vergelijking tussen meer dan 10.000 deelnemers. De interpretatie van de gegevens in deze rapportage mag uitsluitend gebeuren door een gecertificeerde deskundige.

Kenmerken en voordelen van de Bar-On EQ-i

  • Hij brengt emotionele intelligentie in kaart met scores op 15 factoren.
  • Hij meet ook je voortgang en groei, door middel van een tweede meting.
  • Hij maakt diepere persoonlijke thema's zichtbaar.
  • Hij kan speciaal voor managers vertaald worden naar een leiderschapsprofiel om je leiderschap te in kaart en tot ontwikkeling te brengen: de Bar-On EQ-i leiderschapstest.
  • Hij wordt door grote bedrijven (bijvoorbeeld KPN) gebruikt als ondersteuning van management development.

Werken aan je EQ

In tegenstellling tot je IQ, is een verbetering en verandering van je EQ goed mogelijk. Als je je ervoor open stelt en met jezelf aan de slag gaat, al dan niet geholpen door gerichte coaching, zul je al na enkele maanden tot een jaar duidelijk verbetering tonen bij een nieuwe Bar-On EQ-i. Het is wel belangrijk om te beseffen dat er geen'goed' of 'slecht' resultaat is. Het resultaat is een reflectie van hoe je bent en je bent altijd 'ok'.