Individuele Coaching

Bij individuele coaching, de naam zegt het al, doorloop je een intensief, persoonsgericht coachingstraject. Het gaat in essentie om het afleren van 'oud gedrag' en aanleren van 'nieuw gedrag'. Ik zoek daarvoor als coach naar het ontbrekende, de onbalans, de polariteit in je situatie en 'zoek en vind' de onderliggende, stagnerende overtuiging. Je wordt geprikkeld en uitgedaagd hiermee aan de slag te gaan en je bewust te worden van je sterktes en zwaktes. Van daaruit vind je zelf een nieuwe aanpak. Het is wezenlijk voor een goed resultaat dat er een goede, wederzijdse klik is. Het traject begint dan ook met een uitgebreide kennismaking, gevolgd door een intakegesprek.

Intake: de coachingsvraag

Bij de intake stellen we samen met je leidinggevende de doelen en gewenste resultaten vast. De doelen, werkwijze en afspraken worden vastgelegd in een plan voor individuele coaching.

Persoonlijke thema's

Tijdens de coaching komen vaak belangrijke persoonlijke thema's aan bod. Bijvoorbeeld thema's die te maken hebben met een bepaalde levensfase, of met onverwerkte problematiek. Deze thema's worden, in overleg met jou, meegenomen in de coaching.

Gesprekken

Het gespreksmodel tijdens de coaching is GROW. Dit staat voor: doelen (Goals), realiteit toetsen (Reality), opties (Options) en keuzes maken (Wrap up). Je brengt bij elk gesprek situaties in die je tijdens de bijeenkomst wilt bespreken. Ik luister, vraag, ondersteun waar nodig en ontwikkel samen met jou nieuwe perspectieven. Met humor help ik je om los te komen. Dit brengt ontspanning en relativering in de bijeenkomsten.

Methoden en modellen

Afhankelijk van de coachvraag bied ik verschillende coachtechnieken aan. Daarnaast kun je testen doen, bijvoorbeeld over emotionele intelligentie (Bar-On EQ-i test), leiderschap (Bar-On EQ-i leiderschapstest), wijze van communiceren, stijlen van leidinggeven, conflicthantering, burn-outsignalering, etc. Voor voorbeelden zie onderaan de pagina.

Duur van het coachingstraject

Gemiddeld genomen varieert een coachingstraject tussen de 5 tot 8 bijeenkomsten van 1,5 tot 2 uur met tussenpozen van 3 tot 6 weken.

Verwachtingen

De coaching is gericht op het realiseren van blijvende gedragsveranderingen.

Evaluatie

Aan het einde wordt het traject geëvalueerd in een driegesprek tussen jou, je leidinggevende en mij als coach. Tussentijdse rapportage aan je leidinggevende is mogelijk en gebeurt eveneens in een driegesprek. Op verzoek schrijf ik een verslag over de voortgang en behaalde resultaten.

Vertrouwelijkheid

Alle gesprekken zijn vertrouwelijk. Niets over de inhoud van de bijeenkomsten wordt aan de opdrachtgever teruggekoppeld. De terugkoppeling vindt plaats op basis van de overeengekomen coachdoelen en resultaten middels een driegesprek. De ethische code van de beroepsorganisatie NOBCO www.nobco.nl is van toepassing.

>> Enkele methoden en technieken voor individuele coaching klik hier