Evaluatie NOBCO

Uit onderzoek van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches uit 2005 blijkt een hoge tevredenheid. Cliënten waarderen mijn aanpak op verschillende punten met gemiddeld een 8.

Uit de conclusie van het NOBCO onderzoek:

"Jacoba van Egmond is een goed toegeruste, methodisch werkende coach die op respectvolle wijze confronterend is en haar cliënten uitdaagt zichzelf bloot te geven, te bevragen, doelen te stellen en vervolgens niet terug te schrikken voor onbekende (lees: nieuwe) leerwegen voor verdere persoonlijke ontwikkeling in te slaan."

Europees Geaccrediteerd Master Practitioner****

Ik ben vanaf 2011 Europees geaccrediteerd Master Practitioner Coach****. De NOBCO vindt een degelijk en herkenbaar kwaliteitskeurmerk onontbeerlijk in de professionalisering van de professie van coach. Vanaf 2011 hanteert de NOBCO een nieuw accreditatie systeem: de European Individual Accreditation (EIA). Dit Europese accreditatiesysteem voor beroepscoaches kent 4 niveaus:

  • Foundation
  • Practitioner
  • Senior Practitioner
  • Master Practitioner

Het niveau van Master Practitioner is van toepassing op
diegenen die:

  • werken als professioneel coach en een eigen verantwoorde professionele benadering ontwikkeld hebben op basis van een breed scala aan modellen en kaders en hun eigen ervaring;
  • werken met heel verschillende cliënten, omgevingen en organisaties.
  • aantoonbaar een eigen bijdrage op Master Practitioner niveau aan het vakgebied hebben geleverd.

Bij herregistratie in 2016 is het volgende vermeld:

"Assesor adviseert van harte de verlenging van Master Practitionor Coach toe te kennen aan Jacoba van Egmond. In haar portfolio heeft zij bewezen ruimschoots aan de criteria te voldoen. Jacoba van Egmond heeft laten zien niet aflatend bezig te zijn met haar professionele ontwikkeling. Assesor acht haar een uitstekend beroepsbeoefenaar die een aanwinst is voor onze professie."