Publicaties & artikelen

Maart 2012:

Abstract

De werkzame factoren van de Van Egmond Coaching Model

Achtergronden: Eén van de belangrijkste factoren voor de voortgaande professionalisering van coaching is het doen van onderzoek naar de effecten daarvan. Organisaties vragen meer en meer naar de effectiviteit van coaching interventies en voor de coach zelf is het belangrijk om te weten welke aspecten van zijn/haar model nu verantwoordelijk zijn voor de gemeten effecten. Om hier meer zicht op te krijgen hebben Bouwer (onderzoeker) en Van Egmond (coach) een klein onderzoek (pilot) uitgevoerd naar de werkzame factoren van haar eigen coachmodel.

Doel: Het identificeren van die (werkzame) factoren die instrumenteel zijn bij het succesvol voltooien van een coachtraject dat gebaseerd is op het Van Egmond Coaching Model (VECM).

Design: Kwalitatief.

Methode: Data zijn gegenereerd middels 3 vragenlijsten: een semigestructureerde vragenlijst ten behoeve van de cliënten, een semigestructureerde vragenlijst ten behoeve van de managers van de cliënten en een regulier evaluatieformulier van de coach. De onderzoekers hebben de gegevens handmatig geanalyseerd: eerst afzonderlijk van elkaar en daarna nogmaals in een gezamenlijke sessie.

Resultaten: De meest belangrijke werkzame factoren van de VECM schijnt te zijn de bereidheid van de cliënt om te veranderen (de wil), de relatie tussen coach en cliënt, de rol van de manager en de expertise van de coach.

Conclusies: De uitkomsten van dit onderzoek zijn in hoofdzaak congruent aan reeds bestaand onderzoek. Opvallend echter, is dat de factoren ‘wil’ en relatie’ in deze studie een hogere waarde worden toegekend, en dat managers hun eigen rol in het succes van de uitkomsten van het coachtraject hoger waarderen dan de cliënten zelf. Vervolgonderzoek wordt aanbevolen vooral ten aanzien van de precieze rol van de managers, de precieze aard en rol van de ‘wil’ bij de cliënt, de beoordeling van de coach - cliënt relatie in diverse contexten, de effecten en rol van de sekse van de coach en of bekendheid met de theoretische bouwstenen van het VECM eventueel heeft bijgedragen aan de interpretative van de uitkomsten van het onderzoek.

Bron: Bouwer, J. & Van Egmond, J. (2012). The Moderating factors of the Van Egmond Coaching Model (VECM). International Coaching Psychology Review 7(1), 55 – 63. © BPS.

Het gehele artikel kunt u hier gratis downloaden. Of klik hier voor de PDF-versie.

Correspondentie: info@jacobavanegmondcoach.nl

Nederlands Tijdschrift voor Coaching - 2007