Enkele concepten en methodieken tijdens teamcoaching

  • Teamobservaties: door de observaties van de coach krijgt het team inzicht in de onderlinge communicatie en patronen van het team en de individuele teamleden.
  • Systeemtheorie: de theorie van het systeemdenken biedt een goed handvat bij het onderzoeken van patronen, herhalende gedragingen of onderliggende opvattingen die tot bepaald gedrag leiden.
  • Groepsdynamica: bestudeert het gedrag van mensen in kleine groepen en is bij uitstek geschikt voor het observeren en bespreekbaar maken van het gedrag van de individuele teamleden in relatie tot het teamfunctioneren.
  • Teamrollen: het onderzoeken van de verschillende rolfuncties binnen het team geeft een goede indicatie van je eigen rol als teamlid en welk effect dit heeft op het teamfunctioneren.
  • Teamontwikkelingsfasen: de theorie 'Situationeel Leidinggeven' van Hersey en Blanchard werkt met vier niveaus van ontwikkelingsfasen van het team: M1, M2, M3 en M4. Deze is heel bruikbaar om het teamfunctioneren op een hoger plan te krijgen.
  • Werken met beelden: deze methode spreekt de intuïtie en creativiteit aan en is als werkvorm heel effectief: beelden beïnvloeden het proces positief doordat ze het tempo verhogen en de energie bevorderen. De communicatie verbetert en inhoudelijk komt er meer diepgang.
  • Kernkwadrant: methode ontwikkeld door Daniel Ofman, waarbij je leert je eigen kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën te ontdekken en ook die van anderen in de groep. Het is daarmee mogelijk om een teamkwadrant te maken.
  • Teamdoelmatigheidsmodel: een eenvoudig maar zeer nuttig model voor de doelmatigheid van teams. Het bestaat uit een rangorde van vier hoofdzaken of doelmatigheidsgebieden: doelen, rollen of taken, procedures en persoonlijke verhoudingen.

<< Terug naar teamcoaching