Training

Waar coaching zich richt op beter functioneren in het algemeen, verwerf je met een training concrete vaardigheden. Dat kan bijvoorbeeld gaan om het leren beheersen van verschillende stijlen van leidinggeven, het omgaan met conflicten, of het geven van feedback binnen een team. Ik geef en ontwikkel zelf groepstrainingen op diverse gebieden.

Voorbeelden van trainingen

Afgestemd op de vraag van de opdrachtgever en het team maak ik een programma op maat. Zo ontstaat een training die naadloos aansluit bij de vragen en behoeften van de deelnemers. Een combinatie van training en teamcoaching is ook mogelijk.

Enkele onderwerpen die aan bod kunnen komen

  • Communicatie: contact maken, transparant zijn, actief luisteren, LSD (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen), omgaan met emoties, omgaan met feedback, omgaan met weerstand.
  • Bar-On EQ-i: met deze emotionele intelligentietest (EQ) stellen de deelnemers vast waar hun ontwikkelpunten liggen.
  • Kernkwaliteiten: kernkwadrant, dubbelkwadrant.
  • Conflicthantering: escalatietrap van Glasl, emoties in conflicten, omgaan met conflicten, conflictoplossende gesprekken.
  • Leidinggeven: Leiderschap (Bar-On EQ-i leiderschapstest), coachend leiding geven, situationeel leidinggeven, ontwikkelingsfasen van teams, teamrollen en teamontwikkeling.
  • Gesprekstechnieken: coachend gesprekken voeren, gesprekken bij probleemoplossing, confrontatie als hulpmiddel, slecht-nieuws gesprek.