Wat is coaching?

Coaching is een gestructureerd en doelgericht proces, waarbij de coach op interactieve wijze de gecoachte aanzet tot effectief gedrag door:

  • bewustwording en persoonlijke groei;
  • het vergroten van zelfvertrouwen;
  • het exploreren, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden.

Coach en gecoachte* nemen ieder hun verantwoordelijkheid voor het proces.
*onder gecoachte kan ook worden verstaan: een team dat als eenheid wordt gecoacht. Bron: NOBCO

Leren is veranderen

Leven is omgaan met veranderingen. Je reageert op die veranderingen vanuit je persoonlijkheid, je kennis en vaardigheden en je hart. Dat gaat bijna altijd goed, maar soms kom je jezelf tegen. In je werksituatie loop je bijvoorbeeld steeds maar weer tegen dezelfde problemen aan met collega's, met leidinggevenden of met zelf leidinggeven. Of het lukt je misschien steeds minder goed om werk en privé gescheiden te houden. Of je hebt bijvoorbeeld het gevoel dat je helemaal niet meer op de goede plek zit. In al dat soort gevallen kan coaching uitkomst bieden.

Nieuwe inzichten

Coaching helpt je met het opsporen van je 'blinde vlekken' en de overtuigingen waarmee je tegen de werkelijkheid aankijkt en daarmee omgaat. Door je bewust te worden van je vaste gedrags- en denkpatronen, kom je tot nieuwe inzichten over jezelf en je situatie. Dit opent de weg voor een nieuwe aanpak.

Blijvende gedragsverandering

Coaching is een op jouw situatie toegesneden leertraject: hoe ga jij om met situaties en welke aanpak past het beste bij jou? Het is daardoor meer resultaatgericht dan trainingen en effectiever in het bewerkstelligen van een blijvende gedragsverandering. Coaching kan ook proactief ingezet worden, bijvoorbeeld ter ondersteuning in een nieuwe functie, bij een carrièresprong of om vitaal te blijven.